ثبت تپه های مریخی دامغان در ناسا یکی از دستاوردهای ملی است

ثبت تپه های مریخی دامغان در ناسا یکی از دستاوردهای ملی است

رئیس انجمن نجوم و ستاره شناسی استان سمنان گفت: ثبت تپه های مریخی دامغان در ناسا به عنوان یکی از مهمترین مناطق شبیه تپه های کره مریخ بر روی زمین یکی از مهم ترین دستاوردهای ملی است.

ایرنا: محمود خوشنویسان افزود: ثبت تپه های مریخی دامغان در ناسا به عنوان پارک گردشگری فضایی ظرفیتی ملی برای رونق گردشگری علمی به سود کشور است.
تپه های مریخی شهرستان دامغان در چند نقطه قرار دارد که اصلی ترین آن ها در دهستان تویه رودبار در مسیر روستای نمکه در 57 کیلومتری شمال دامغان و دیگری در نزدیکی روستای رشم در 130 کیلومتری جنوب دامغان قرار گرفته است.
رئیس انجمن نجوم و ستاره شناسی استان سمنان اضافه کرد: تپه های مریخی دامغان در کنار دره ستارگان قشم، گندم بریانک کرمان و منطقه ای در کاشان، به عنوان چهار پارک گردشگری فضایی در ناسا ثبت شد.
رئیس انجمن نجوم و ستاره شناسی استان سمنان گفت: با ثبت این مجموعه در ناسا، بودجه ای به این مجموعه تعلق می گیرد و باید با سرعت بخشیدن به ایجاد زیرساخت ها و فراهم کردن زمینه ورود گردشگر به تپه های مریخی، همت و توجه مسوولان برای رونق گردشگری در این منطقه تقویت شود.
خوشنویسان با اشاره به جذابیت ثبت جهانی تپه های مریخی دامغان، افزود: ثبت ناسا ویژگی بسیار مهمی است که سیل عظیم گردشگر به ویژه گردشگران علمی دنیا را به این منطقه می کشاند.
وی تصریح کرد: در طول سال های جاری، این مکان کشف و شناسایی شد و با تلاش عوامل انجمن نجوم و ستاره شناسی استان سمنان و مسوولان، اکنون شاهد ثبت این مجموعه بی نظیر در سامانه ناسا هستیم.
خوشنویسان افزود: در دنیای امروز، گردشگری علمی در حال افزایش است که این مکان نیز، ظرفیتی بالقوه برای جذب گردشگران علمی و طبیعت دوست است.
وی به ضرورت تامین زیرساخت های لازم برای این مجموعه اشاره کرد و گفت: با ثبت تپه های مریخی دامغان در ناسا، انگیزه تامین زیرساخت های مورد نیاز برای استفاده از این نعمت خدادادی باید ایجاد شود.
وی افزود: دولت با کمک بخش خصوصی با نگاه ویژه به این مجموعه، باید زیرساخت های لازم را برای ورود گردشگران به این مجموعه فراهم کند.
رئیس انجمن نجوم و ستاره شناسی استان سمنان، تپه های مریخی را سرمایه ای عظیم برای کشور دانست و گفت: استفاده از این ظرفیت، می تواند موجب کارآفرینی، جذب گردشگر، رشد شهر و کشور و ایجاد اشتغال شود.
تپه‌های مریخی یکی از پدیده‌های زمین‌شناختی بسیار جذاب و زیبا در شهر تاریخی دامغان است که به عنوان یکی از شبیه ترین مکان های کره زمین به سیاره مریخ شناخته می شود.
در شهرستان دامغان تا کنون 124 اثر ثبت‌ملی شده است و حدود 2 هزار مکان تاریخی در این شهرستان وجود دارد.

The post appeared first on .

ثبت تپه های مریخی دامغان در ناسا یکی از دستاوردهای ملی است

رئیس انجمن نجوم و ستاره شناسی استان سمنان گفت: ثبت تپه های مریخی دامغان در ناسا به عنوان یکی از مهمترین مناطق شبیه تپه های کره مریخ بر روی زمین یکی از مهم ترین دستاوردهای ملی است.

ایرنا: محمود خوشنویسان افزود: ثبت تپه های مریخی دامغان در ناسا به عنوان پارک گردشگری فضایی ظرفیتی ملی برای رونق گردشگری علمی به سود کشور است.
تپه های مریخی شهرستان دامغان در چند نقطه قرار دارد که اصلی ترین آن ها در دهستان تویه رودبار در مسیر روستای نمکه در 57 کیلومتری شمال دامغان و دیگری در نزدیکی روستای رشم در 130 کیلومتری جنوب دامغان قرار گرفته است.
رئیس انجمن نجوم و ستاره شناسی استان سمنان اضافه کرد: تپه های مریخی دامغان در کنار دره ستارگان قشم، گندم بریانک کرمان و منطقه ای در کاشان، به عنوان چهار پارک گردشگری فضایی در ناسا ثبت شد.
رئیس انجمن نجوم و ستاره شناسی استان سمنان گفت: با ثبت این مجموعه در ناسا، بودجه ای به این مجموعه تعلق می گیرد و باید با سرعت بخشیدن به ایجاد زیرساخت ها و فراهم کردن زمینه ورود گردشگر به تپه های مریخی، همت و توجه مسوولان برای رونق گردشگری در این منطقه تقویت شود.
خوشنویسان با اشاره به جذابیت ثبت جهانی تپه های مریخی دامغان، افزود: ثبت ناسا ویژگی بسیار مهمی است که سیل عظیم گردشگر به ویژه گردشگران علمی دنیا را به این منطقه می کشاند.
وی تصریح کرد: در طول سال های جاری، این مکان کشف و شناسایی شد و با تلاش عوامل انجمن نجوم و ستاره شناسی استان سمنان و مسوولان، اکنون شاهد ثبت این مجموعه بی نظیر در سامانه ناسا هستیم.
خوشنویسان افزود: در دنیای امروز، گردشگری علمی در حال افزایش است که این مکان نیز، ظرفیتی بالقوه برای جذب گردشگران علمی و طبیعت دوست است.
وی به ضرورت تامین زیرساخت های لازم برای این مجموعه اشاره کرد و گفت: با ثبت تپه های مریخی دامغان در ناسا، انگیزه تامین زیرساخت های مورد نیاز برای استفاده از این نعمت خدادادی باید ایجاد شود.
وی افزود: دولت با کمک بخش خصوصی با نگاه ویژه به این مجموعه، باید زیرساخت های لازم را برای ورود گردشگران به این مجموعه فراهم کند.
رئیس انجمن نجوم و ستاره شناسی استان سمنان، تپه های مریخی را سرمایه ای عظیم برای کشور دانست و گفت: استفاده از این ظرفیت، می تواند موجب کارآفرینی، جذب گردشگر، رشد شهر و کشور و ایجاد اشتغال شود.
تپه‌های مریخی یکی از پدیده‌های زمین‌شناختی بسیار جذاب و زیبا در شهر تاریخی دامغان است که به عنوان یکی از شبیه ترین مکان های کره زمین به سیاره مریخ شناخته می شود.
در شهرستان دامغان تا کنون 124 اثر ثبت‌ملی شده است و حدود 2 هزار مکان تاریخی در این شهرستان وجود دارد.

The post appeared first on .

ثبت تپه های مریخی دامغان در ناسا یکی از دستاوردهای ملی است