تیپ خاص بازیگر مشهور زن ایرانی در حال کوهنوردی؛جای همه شما خالی!/عکس

تیپ خاص بازیگر مشهور زن ایرانی در حال کوهنوردی؛جای همه شما خالی!/عکس

نیکی کریمی در تازه ترین پست اینستاگرامش عکسی منتشر کرد که مربوط به کوهنوردی امروز جمعه است.

به گزارش او خیلی کوتاه نوشته:«کوه و ورزش امروز صبح جمعه؛ جای همه شما خالی».

The post appeared first on .

تیپ خاص بازیگر مشهور زن ایرانی در حال کوهنوردی؛جای همه شما خالی!/عکس

نیکی کریمی در تازه ترین پست اینستاگرامش عکسی منتشر کرد که مربوط به کوهنوردی امروز جمعه است.

به گزارش او خیلی کوتاه نوشته:«کوه و ورزش امروز صبح جمعه؛ جای همه شما خالی».

The post appeared first on .

تیپ خاص بازیگر مشهور زن ایرانی در حال کوهنوردی؛جای همه شما خالی!/عکس