تکذیب مدیرعامل سایپا؛ رضاییان را نمی‌خواهیم

تکذیب مدیرعامل سایپا؛ رضاییان را نمی‌خواهیم

امروز یکی از روزنامه‌های ورزشی خبر داد که سایپا و رامین رضاییان به توافق قطعی رسیده‌اند. اما مدیرعامل سایپا این خبر را تکذیب می‌کند.
رضا درویش در این باره می گوید:«ما هم مثل شما از طریق یک روزنامه ورزشی این خبر را شنیدیم! مگر…

تکذیب مدیرعامل سایپا؛ رضاییان را نمی‌خواهیم

امروز یکی از روزنامه‌های ورزشی خبر داد که سایپا و رامین رضاییان به توافق قطعی رسیده‌اند. اما مدیرعامل سایپا این خبر را تکذیب می‌کند.
رضا درویش در این باره می گوید:«ما هم مثل شما از طریق یک روزنامه ورزشی این خبر را شنیدیم! مگر…

تکذیب مدیرعامل سایپا؛ رضاییان را نمی‌خواهیم

مرجع سلامتی