تولد 118 سالگی ماما جولیا/عکس

تولد 118 سالگی ماما جولیا/عکس

توریسم آنلاین: ماما جولیا به عنوان یکی از پیرترین افراد جهان تولد 118 سالگی اش را در بولیوی جشن می گیرد.

 

 

 

 

The post appeared first on .

تولد 118 سالگی ماما جولیا/عکس

توریسم آنلاین: ماما جولیا به عنوان یکی از پیرترین افراد جهان تولد 118 سالگی اش را در بولیوی جشن می گیرد.

 

 

 

 

The post appeared first on .

تولد 118 سالگی ماما جولیا/عکس