توضیح قلعه‌نویی درباره مذاکره با عالیشاه و نوراللهی/ مگر پرسپولیسی‌ها با سروش مذاکره نکردند؟

توضیح قلعه‌نویی درباره مذاکره با عالیشاه و نوراللهی/ مگر پرسپولیسی‌ها با سروش مذاکره نکردند؟

سرمربی تیم تراکتورسازی اعلام کرد هیچکس احمد نوراللهی و امید عالیشاه را تهدید نکرده که اگر نیم فصل سرباز نشوند، آخر فصل دیگر نمی توانند به تراکتور بیایند.
با توجه به نزدیک شدن به نیم فصل و فصل نقل و انتقالات زمستانی، احمد…

توضیح قلعه‌نویی درباره مذاکره با عالیشاه و نوراللهی/ مگر پرسپولیسی‌ها با سروش مذاکره نکردند؟

سرمربی تیم تراکتورسازی اعلام کرد هیچکس احمد نوراللهی و امید عالیشاه را تهدید نکرده که اگر نیم فصل سرباز نشوند، آخر فصل دیگر نمی توانند به تراکتور بیایند.
با توجه به نزدیک شدن به نیم فصل و فصل نقل و انتقالات زمستانی، احمد…

توضیح قلعه‌نویی درباره مذاکره با عالیشاه و نوراللهی/ مگر پرسپولیسی‌ها با سروش مذاکره نکردند؟