تنوع غذایی به توسعه گردشگری کمک می‌کند

تنوع غذایی به توسعه گردشگری کمک می‌کند

امسال برای اولین‌بار هشت جشنواره سفره ایرانی، سلسله‌وار از اردیبهشت در مناطق مختلف کشور برگزار شد که آخرین جشنواره در منطقه ۸ کشور به میزبانی خوزستان بود. جشنواره منطقه ۸ کشور با معرفی برترین سرآشپزهای استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان و منطقه آزاد اروند روز جمعه…

تنوع غذایی به توسعه گردشگری کمک می‌کند

امسال برای اولین‌بار هشت جشنواره سفره ایرانی، سلسله‌وار از اردیبهشت در مناطق مختلف کشور برگزار شد که آخرین جشنواره در منطقه ۸ کشور به میزبانی خوزستان بود. جشنواره منطقه ۸ کشور با معرفی برترین سرآشپزهای استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان و منطقه آزاد اروند روز جمعه…

تنوع غذایی به توسعه گردشگری کمک می‌کند