تقاضاهای خرید سرمایه ای عامل رشد قیمت مسکن

تقاضاهای خرید سرمایه ای عامل رشد قیمت مسکن

کارشناس مسکن گفت:حباب قیمتی مسکن خیلی زیاد است و نشان می دهد وجود تقاضاهای سرمایه ای در این بازار زیاد است و روند قیمتی را آنها مشخص می کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان: شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس در برنامه تیتر امشب در خصوص نقش واسطه ها و مشاوران املاک در تعیین قیمت مسکن اظهار داشت:بنگاه داری و واسطه گری امری طبیعی در بازار مسکن است و نمی توان گفت مشاوران املاک باعث رشد قیمت هستند اما معاملات صوری در بازار مسکن وجود دارد که طی آن قرار داد چند دست می چرخد و در نهایت مصرف کننده نهایی در مباینامه قید نمی شود.

وی ادامه داد:در بازار مسکن هرگاه تقاضا بالا رود و عرضه کاهش قیمت بالا می رود ؛حاکمیت و غیر حاکمیت همیشه باید در جهت عرضه کار کند تا بازار به تعادل برسد و با دستور نمی توان حباب قیمتی را کاهش داد.

این نمایند مجلس تاکید کرد:راه اندازی سامانه ثبت مسکن به عنوان راهکار موقت است و راهکار اصلی به شمار نمی رود.

شهریاری در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ایجاد یک پایه مالیاتی برای دولت کار درستی است اما سرمایه مجموعه دارایی های هست که در بخش های مختلف سرمایه گذاری می شود اگر فقط در بخش مسکن مالیات بسته شود سرمایه به بخش های دیگر وارد می شود و به بازارهای دیگر آسیب می رساند این طرح ناقص است و باید تکمیل شود و بر کل سرمایه شخص حقیقی و حقوقی مالیات بسته شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه راهکار جلوگیری از رشد قیمت مسکن

زارع عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه در گفتگوی تلفنی اظهار داشت: باید تصمیم ملی بگیریم بحث تقاضای سرمایه ای و سوداگری را حل کنیم یکی از راهکار ها ی رفع این مشکل، بحث مالیات بر عایدی سرمایه هست که طرح آن نوشته شده عده ای می گویند با عث رکود می شود که اشتباه است.وی افزود: در این طرح مالیات وضع شده جلوی افزایش قیمت را می گیرد و از تقاضای سرمایه ای جلوگیری می کند.

وی در خصوص ناقص بودن این طرح گفت:در بودجه 97 برای واردکنندگان خودرو هم 60 درصد مالیات بستیم همه بازار ها مشمول این طرح می شوند اما زیرساخت مسکن هم اکنون فراهم است.

واسطه های مالکیتی باید از بازار مسکن حذف شود

بر اساس این گزارش پروین پور کارشناس بازار مسکن تصریح کرد : در بازار مسکن تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه ای و یا به تعبیری سوداگرایانه داریم.

وی افزود:در بازار مسکن همین واسطه های مالکیتی هستند که سبب رشد قیمت ها می شوند ؛مشاوران املاک واسطه های مدیریتی هستند که عامل افزایش قیمت نیستند.واسطه های مالکیتی علت اصلی افزایش قیمت هستند که باید از بازار مسکن حذف شود.

این کارشناس مسکن تاکید کرد:خلا سامانه ثبت معاملات مسکن در کشور وجود دارد که تعداد املاک، تعداد صاحبان و تعداد معاملات در آن ثبت می شود.

وی تاکید کرد:اینکه حباب قیمتی خیلی زیاد است و بیش از نصف قیمت مسکن است نشان می دهد وجود تقاضاهای سرمایه ای بسیار زیاد است و روند قیمتی را آنها مشخص می کنند.

وی ادامه داد:ممکن است تولید مسکن افزایش یابد اما به دلیل رفتارهای سوداگرانه عرضه نشود دیگر قانون عرضه و تقاضا حاکم نیست.

پروین پور تصریح کرد:بزرگترین سوداگران بانک ها و موسسات مالی هسند واحدهای زیادی خریداری می کنند و احتکار می کنند وقتی اینها را از بازار بیرون روند عرضه و تقاضا به تعادل می رسد.

وی افزود:باید با ابزار مالیات هزینه اقتصادی نگهداری را آنقدر بالا ببریم که دیگر برای فردی صرفه نداشته باشد که مسکن احتکار کند.
بر اساس این گزارش قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره نقش دلالان در بازار مسکن گفت: بر اساس آمار از اول فروردین 96 تا 13 آبان 96 تعداد کل قراردادهای مسکن 835 هزار و 721 عدد بوده که از این تعداد 385 هزار و 144 مبایعه نامه و441 هزار و 118 عدد هم اجاره نامه می باشد و از اول فروردین 97 تا 13 آبان 97 تعداد کل قراردادهای کل کشور 849 هزار و 593 عدد بوده که از این تعداد 461 هزار و 82 عدد مبایعه نامه و 379 هزار و یک عدد آن اجاره نامه بوده است.

وی افزود: دلال یعنی دلالت کننده و کسی که بتواند دلیل بین دونفر بیاورد تمام معاملات یعنی 70 درصد معاملاتی که از طریق کد رهگیری انجام شده کار دلالی بوده است.

قلی خسروی درباره واسطه گری در بازار مسکن گفت: سوداگری در بازار مسکن نداریم اما منعی هم برای خرید نداریم و دو سوم معاملات که گفته می شود از طریق واسطه گری بوده است را تایید نمی کنم.

وی ادامه داد: اگر عرضه زیاد شود جلوی سوداگری نیز گرفته می شود.

این مقام مسئول عنوان کرد:خرید و فروش ساختمان های بلند مرتبه را فقط بانک ها می توانند انجام دهند.

The post appeared first on .

تقاضاهای خرید سرمایه ای عامل رشد قیمت مسکن

کارشناس مسکن گفت:حباب قیمتی مسکن خیلی زیاد است و نشان می دهد وجود تقاضاهای سرمایه ای در این بازار زیاد است و روند قیمتی را آنها مشخص می کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان: شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس در برنامه تیتر امشب در خصوص نقش واسطه ها و مشاوران املاک در تعیین قیمت مسکن اظهار داشت:بنگاه داری و واسطه گری امری طبیعی در بازار مسکن است و نمی توان گفت مشاوران املاک باعث رشد قیمت هستند اما معاملات صوری در بازار مسکن وجود دارد که طی آن قرار داد چند دست می چرخد و در نهایت مصرف کننده نهایی در مباینامه قید نمی شود.

وی ادامه داد:در بازار مسکن هرگاه تقاضا بالا رود و عرضه کاهش قیمت بالا می رود ؛حاکمیت و غیر حاکمیت همیشه باید در جهت عرضه کار کند تا بازار به تعادل برسد و با دستور نمی توان حباب قیمتی را کاهش داد.

این نمایند مجلس تاکید کرد:راه اندازی سامانه ثبت مسکن به عنوان راهکار موقت است و راهکار اصلی به شمار نمی رود.

شهریاری در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ایجاد یک پایه مالیاتی برای دولت کار درستی است اما سرمایه مجموعه دارایی های هست که در بخش های مختلف سرمایه گذاری می شود اگر فقط در بخش مسکن مالیات بسته شود سرمایه به بخش های دیگر وارد می شود و به بازارهای دیگر آسیب می رساند این طرح ناقص است و باید تکمیل شود و بر کل سرمایه شخص حقیقی و حقوقی مالیات بسته شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه راهکار جلوگیری از رشد قیمت مسکن

زارع عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه در گفتگوی تلفنی اظهار داشت: باید تصمیم ملی بگیریم بحث تقاضای سرمایه ای و سوداگری را حل کنیم یکی از راهکار ها ی رفع این مشکل، بحث مالیات بر عایدی سرمایه هست که طرح آن نوشته شده عده ای می گویند با عث رکود می شود که اشتباه است.وی افزود: در این طرح مالیات وضع شده جلوی افزایش قیمت را می گیرد و از تقاضای سرمایه ای جلوگیری می کند.

وی در خصوص ناقص بودن این طرح گفت:در بودجه 97 برای واردکنندگان خودرو هم 60 درصد مالیات بستیم همه بازار ها مشمول این طرح می شوند اما زیرساخت مسکن هم اکنون فراهم است.

واسطه های مالکیتی باید از بازار مسکن حذف شود

بر اساس این گزارش پروین پور کارشناس بازار مسکن تصریح کرد : در بازار مسکن تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه ای و یا به تعبیری سوداگرایانه داریم.

وی افزود:در بازار مسکن همین واسطه های مالکیتی هستند که سبب رشد قیمت ها می شوند ؛مشاوران املاک واسطه های مدیریتی هستند که عامل افزایش قیمت نیستند.واسطه های مالکیتی علت اصلی افزایش قیمت هستند که باید از بازار مسکن حذف شود.

این کارشناس مسکن تاکید کرد:خلا سامانه ثبت معاملات مسکن در کشور وجود دارد که تعداد املاک، تعداد صاحبان و تعداد معاملات در آن ثبت می شود.

وی تاکید کرد:اینکه حباب قیمتی خیلی زیاد است و بیش از نصف قیمت مسکن است نشان می دهد وجود تقاضاهای سرمایه ای بسیار زیاد است و روند قیمتی را آنها مشخص می کنند.

وی ادامه داد:ممکن است تولید مسکن افزایش یابد اما به دلیل رفتارهای سوداگرانه عرضه نشود دیگر قانون عرضه و تقاضا حاکم نیست.

پروین پور تصریح کرد:بزرگترین سوداگران بانک ها و موسسات مالی هسند واحدهای زیادی خریداری می کنند و احتکار می کنند وقتی اینها را از بازار بیرون روند عرضه و تقاضا به تعادل می رسد.

وی افزود:باید با ابزار مالیات هزینه اقتصادی نگهداری را آنقدر بالا ببریم که دیگر برای فردی صرفه نداشته باشد که مسکن احتکار کند.
بر اساس این گزارش قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره نقش دلالان در بازار مسکن گفت: بر اساس آمار از اول فروردین 96 تا 13 آبان 96 تعداد کل قراردادهای مسکن 835 هزار و 721 عدد بوده که از این تعداد 385 هزار و 144 مبایعه نامه و441 هزار و 118 عدد هم اجاره نامه می باشد و از اول فروردین 97 تا 13 آبان 97 تعداد کل قراردادهای کل کشور 849 هزار و 593 عدد بوده که از این تعداد 461 هزار و 82 عدد مبایعه نامه و 379 هزار و یک عدد آن اجاره نامه بوده است.

وی افزود: دلال یعنی دلالت کننده و کسی که بتواند دلیل بین دونفر بیاورد تمام معاملات یعنی 70 درصد معاملاتی که از طریق کد رهگیری انجام شده کار دلالی بوده است.

قلی خسروی درباره واسطه گری در بازار مسکن گفت: سوداگری در بازار مسکن نداریم اما منعی هم برای خرید نداریم و دو سوم معاملات که گفته می شود از طریق واسطه گری بوده است را تایید نمی کنم.

وی ادامه داد: اگر عرضه زیاد شود جلوی سوداگری نیز گرفته می شود.

این مقام مسئول عنوان کرد:خرید و فروش ساختمان های بلند مرتبه را فقط بانک ها می توانند انجام دهند.

The post appeared first on .

تقاضاهای خرید سرمایه ای عامل رشد قیمت مسکن