تفاهمی برای داشتن نوروز متفاوت در چابهار

تفاهمی برای داشتن نوروز متفاوت در چابهار

سازمان منطقه آزاد چابهار و اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان برای برگزاری یک نوروز متفاوت در منطقه چابهار تفاهم کردند.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از مهر، در…

تفاهمی برای داشتن نوروز متفاوت در چابهار

سازمان منطقه آزاد چابهار و اداره‌کل میراث فرهنگی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان برای برگزاری یک نوروز متفاوت در منطقه چابهار تفاهم کردند.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از مهر، در…

تفاهمی برای داشتن نوروز متفاوت در چابهار