تصویری از خشم برانکو پس از گلی که پرسپولیس خورد

تصویری از خشم برانکو پس از گلی که پرسپولیس خورد

پرسپولیس در همان دقایق ابتدایی نیمه دوم، گل مساوی را دریافت کرد.
به گزارش “ورزش سه”، پرسپولیس در شرایطی نیمه دوم را آغاز کرد که یک گل از حریف پیش بود اما شاگردان کمالوند، در اولین دقیقه از نیمه دوم به کرنر رسیدند و این کرنر را با ضربه سر عبدالله زاده…

تصویری از خشم برانکو پس از گلی که پرسپولیس خورد

پرسپولیس در همان دقایق ابتدایی نیمه دوم، گل مساوی را دریافت کرد.
به گزارش “ورزش سه”، پرسپولیس در شرایطی نیمه دوم را آغاز کرد که یک گل از حریف پیش بود اما شاگردان کمالوند، در اولین دقیقه از نیمه دوم به کرنر رسیدند و این کرنر را با ضربه سر عبدالله زاده…

تصویری از خشم برانکو پس از گلی که پرسپولیس خورد