تصاویر:سی امین سالگرد فاجعه اتمی چرنوبیل

تصاویر:سی امین سالگرد فاجعه اتمی چرنوبیل

“انفجار هسته ای چرنوبیل” در روز ۶ اردیبهشت ۱۳۶۵ (۲۶ آوریل ۱۹۸۶) در نیروگاه چرنوبیل…

تصاویر:سی امین سالگرد فاجعه اتمی چرنوبیل

“انفجار هسته ای چرنوبیل” در روز ۶ اردیبهشت ۱۳۶۵ (۲۶ آوریل ۱۹۸۶) در نیروگاه چرنوبیل…

تصاویر:سی امین سالگرد فاجعه اتمی چرنوبیل

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

تکنولوژی جدید