تصاویر:بیماری عجیب مرد درختی

“ابول بجاندار” از کشور سنگاپور دچار یک بیماری نادری شده که زایده هایی به شکل ریشه و شاخه های…

اسکای نیوز

آخرین اخبار ورزشی