ترکیب تیم‌ملی مقابل اسپانیا اعلام شد

ترکیب تیم‌ملی مقابل اسپانیا اعلام شد

یازده بازیکن تیم‌ملی برای بازی با اسپانیا مشخص شدند.
ترکیب بازی ایران مقابل اسپانیا مشخص شد.بر این اساس علیرضا بیرانوند،مجید حسینی،مرتضی پورعلی گنجی،رامین رضاییان،احسان حاج صفی،امید…

ترکیب تیم‌ملی مقابل اسپانیا اعلام شد

یازده بازیکن تیم‌ملی برای بازی با اسپانیا مشخص شدند.
ترکیب بازی ایران مقابل اسپانیا مشخص شد.بر این اساس علیرضا بیرانوند،مجید حسینی،مرتضی پورعلی گنجی،رامین رضاییان،احسان حاج صفی،امید…

ترکیب تیم‌ملی مقابل اسپانیا اعلام شد