تراکتورسازی «تیام» پیدا کرد

تراکتورسازی «تیام» پیدا کرد

استوکس با ۴ گلی که در بازی تراکتور – استقلال خوزستان به ثمر رساند به صدر جدول گلزنان رفت.

تراکتورسازی «تیام» پیدا کرد

استوکس با ۴ گلی که در بازی تراکتور – استقلال خوزستان به ثمر رساند به صدر جدول گلزنان رفت.

تراکتورسازی «تیام» پیدا کرد