بیرانوند مشکل بزرگ “پرسپولیس” است ؛ایشان توپ‌های ساده را خیلی مضحک گل می‌خورد!

بیرانوند مشکل بزرگ “پرسپولیس” است ؛ایشان توپ‌های ساده را خیلی مضحک گل می‌خورد!

بهروز سلطانی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: بیرانوند در تمام پنالتی‌ها خطا کرد و اگر توپی را می‌گرفت هم داور باید تکرار ضربه را اعلام می‌کرد.
بیرانوند که گلر فیکس تیم ملی است بعد از مسابقه با سایپا حسابی هواداران را شاکی کرده…

بیرانوند مشکل بزرگ “پرسپولیس” است ؛ایشان توپ‌های ساده را خیلی مضحک گل می‌خورد!

بهروز سلطانی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: بیرانوند در تمام پنالتی‌ها خطا کرد و اگر توپی را می‌گرفت هم داور باید تکرار ضربه را اعلام می‌کرد.
بیرانوند که گلر فیکس تیم ملی است بعد از مسابقه با سایپا حسابی هواداران را شاکی کرده…

بیرانوند مشکل بزرگ “پرسپولیس” است ؛ایشان توپ‌های ساده را خیلی مضحک گل می‌خورد!