بهای اجاره در الهیه چقدر تمام می‌شود؟

بهای اجاره در الهیه چقدر تمام می‌شود؟

یک دستگاه آپارتمان ۲۰۰ متری در الهیه با مبلغ ۶۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۱ میلیون تومان اجاره، معامله می‌شود.
 باشگاه خبرنگاران جوان: قیمت آپارتمان‌های موجود جهت رهن و اجاره در الهیه تهران به شرح زیر است:
 …

بهای اجاره در الهیه چقدر تمام می‌شود؟

یک دستگاه آپارتمان ۲۰۰ متری در الهیه با مبلغ ۶۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۱ میلیون تومان اجاره، معامله می‌شود.
 باشگاه خبرنگاران جوان: قیمت آپارتمان‌های موجود جهت رهن و اجاره در الهیه تهران به شرح زیر است:
 …

بهای اجاره در الهیه چقدر تمام می‌شود؟