بهای اجاره آپارتمان در پیچ شمیران چقدر است؟

بهای اجاره آپارتمان در پیچ شمیران چقدر است؟

یک دستگاه آپارتمان ۱۰۰ متری در پیچ شمیران، خیابان هدایت با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره، معامله می‌شود.
 باشگاه خبرنگاران جوان: لیست آپارتمان‌های موجود جهت رهن و اجاره در…

بهای اجاره آپارتمان در پیچ شمیران چقدر است؟

یک دستگاه آپارتمان ۱۰۰ متری در پیچ شمیران، خیابان هدایت با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره، معامله می‌شود.
 باشگاه خبرنگاران جوان: لیست آپارتمان‌های موجود جهت رهن و اجاره در…

بهای اجاره آپارتمان در پیچ شمیران چقدر است؟