بلیت هواپیماهای نو گران نمی شود

معاون سازمان هواپیمایی با بیان اینکه ورود هواپیماهای جدید عرضه را افزایش می دهد، گفت: در شرایط آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، سناریو افزایش نرخ بلیت هواپیماهای جدید اعمال نمی شود و بلیت هواپیماهای نو براساس عرضه و تقاضا نرخ گذاری می شود.

دانلود فیلم

دانلود موزیک