بغض سوریان شکست و با اقتدار المپیکی شد

بغض سوریان شکست و با اقتدار المپیکی شد

نماینده وزن 59 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران با پیروزی مقابل حریفی از اوکراین ضمن راهیابی به دیدار نهایی رقابت‌های گزینشی المپیک در استانبول،موفق به مکسب سهمیه المپیک شد.
به گزارش ایسنا،در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی گزینشی المپیک 2016 که در استانبول ترکیه در جریان…

بغض سوریان شکست و با اقتدار المپیکی شد

نماینده وزن 59 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران با پیروزی مقابل حریفی از اوکراین ضمن راهیابی به دیدار نهایی رقابت‌های گزینشی المپیک در استانبول،موفق به مکسب سهمیه المپیک شد.
به گزارش ایسنا،در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی گزینشی المپیک 2016 که در استانبول ترکیه در جریان…

بغض سوریان شکست و با اقتدار المپیکی شد

فروش بک لینک

خرم خبر