برگزاری 10 رویداد فرهنگی در 10 بنای صندوق احیاء

برگزاری 10 رویداد فرهنگی در 10 بنای صندوق احیاء

مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی گفت: 10 رویداد فرهنگی در 10 بنای تاریخی واگذار شده صندوق احیاء در 6 ماهه دوم سال 97 به صورت مستمر و با محوریت صنایع دستی، گردشگری غذا و میراث ناملموس برگزار می‌شود.

ایسنا: پرهام جانفشان گفت: صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی در 6 ماهه نخست سال، با محوریت صنایع‌دستی، گردشگری غذا و میراث ناملموس چندین رویداد فرهنگی را با همکاری و همراهی ادارت کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان‌ها و بهره‌برداران در هشت بنای تاریخی صندوق احیاء برگزار کرد.

وی ادامه داد: خانه آقازاده در ابرکوه یزد با برگزاری دو رویداد فرهنگی، خانه کلانتر در سمنان، کاروانسرای افضل در شوشتر خوزستان، مجموعه باقری‌ها در گرگان، خانه یزدان‌پناه در قم، مجموعه عامری‌های کاشان، کاروانسرای پیام در مرند و کاروانسرای سعدالسلطنه در قزوین از جمله بناهایی بودند که در طول شش ماه اول سال با برگزاری رویدادهای فرهنگی با محوریت میراث ناملموس، گردشگری غذا و صنایع دستی به منظور دمیدن روح تازه در کالبد بناهای تاریخی با موفقیت صورت گرفت.

به گفته‌ی او، اکنون نیز با تجربه برگزاری رویدادهای فرهنگی در شش ماه اول سال، 10 بنای تاریخی باغ نمیر تفت در یزد، خانه محسنی در شهرستان بهبهان استان خوزستان، هتل لاله یزد، حمام محله حاجی و حمام قلعه در همدان، خانه سوری کرمانشاه، حمام گپ در استان لرستان، خانه مستوفی شوشتر، هتل آپادانا در استان فارس و کاروانسرای ده نمک در استان سمنان میزبان گردشگران داخلی و خارجی خواهند بود.

وی از جمله اهداف برگزاری این رویدادهای فرهنگی توسط صندوق احیاء را معرفی صنایع دستی، هنرها، آیین ها و غذاهای بومی همگام با معرفی ابنیه تاریخی دانست و ادامه داد: این اقدامات می‌تواند نقش اثربخشی در حفظ هویت سرزمینی داشته باشد. از دیگر سو با ارائه و معرفی این داشته‌های ارزشمند جوامع محلی، می‌توان زمینه آشنایی بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را با این خرده فرهنگ ها فراهم کرد و بسیاری از این ثروت‌های میان نسلی را از خطر فراموشی نجات داد.

مدیر عامل صندوق احیاء انجام فعالیت‌های فرهنگی در بناهای تاریخی را از مهمترین عوامل معرفی ظرفیت های تاریخی و گردشگری شهرها در شرایط کنونی دانست.

The post appeared first on .

برگزاری 10 رویداد فرهنگی در 10 بنای صندوق احیاء

مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی گفت: 10 رویداد فرهنگی در 10 بنای تاریخی واگذار شده صندوق احیاء در 6 ماهه دوم سال 97 به صورت مستمر و با محوریت صنایع دستی، گردشگری غذا و میراث ناملموس برگزار می‌شود.

ایسنا: پرهام جانفشان گفت: صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی در 6 ماهه نخست سال، با محوریت صنایع‌دستی، گردشگری غذا و میراث ناملموس چندین رویداد فرهنگی را با همکاری و همراهی ادارت کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان‌ها و بهره‌برداران در هشت بنای تاریخی صندوق احیاء برگزار کرد.

وی ادامه داد: خانه آقازاده در ابرکوه یزد با برگزاری دو رویداد فرهنگی، خانه کلانتر در سمنان، کاروانسرای افضل در شوشتر خوزستان، مجموعه باقری‌ها در گرگان، خانه یزدان‌پناه در قم، مجموعه عامری‌های کاشان، کاروانسرای پیام در مرند و کاروانسرای سعدالسلطنه در قزوین از جمله بناهایی بودند که در طول شش ماه اول سال با برگزاری رویدادهای فرهنگی با محوریت میراث ناملموس، گردشگری غذا و صنایع دستی به منظور دمیدن روح تازه در کالبد بناهای تاریخی با موفقیت صورت گرفت.

به گفته‌ی او، اکنون نیز با تجربه برگزاری رویدادهای فرهنگی در شش ماه اول سال، 10 بنای تاریخی باغ نمیر تفت در یزد، خانه محسنی در شهرستان بهبهان استان خوزستان، هتل لاله یزد، حمام محله حاجی و حمام قلعه در همدان، خانه سوری کرمانشاه، حمام گپ در استان لرستان، خانه مستوفی شوشتر، هتل آپادانا در استان فارس و کاروانسرای ده نمک در استان سمنان میزبان گردشگران داخلی و خارجی خواهند بود.

وی از جمله اهداف برگزاری این رویدادهای فرهنگی توسط صندوق احیاء را معرفی صنایع دستی، هنرها، آیین ها و غذاهای بومی همگام با معرفی ابنیه تاریخی دانست و ادامه داد: این اقدامات می‌تواند نقش اثربخشی در حفظ هویت سرزمینی داشته باشد. از دیگر سو با ارائه و معرفی این داشته‌های ارزشمند جوامع محلی، می‌توان زمینه آشنایی بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را با این خرده فرهنگ ها فراهم کرد و بسیاری از این ثروت‌های میان نسلی را از خطر فراموشی نجات داد.

مدیر عامل صندوق احیاء انجام فعالیت‌های فرهنگی در بناهای تاریخی را از مهمترین عوامل معرفی ظرفیت های تاریخی و گردشگری شهرها در شرایط کنونی دانست.

The post appeared first on .

برگزاری 10 رویداد فرهنگی در 10 بنای صندوق احیاء