برگزاری مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه مهرآباد در 22 آبان

برگزاری مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه مهرآباد در 22 آبان

طبق اطلاعیه فرودگاه مهرآباد مانور دوسالانه طرح اضطراری این فرودگاه در روز سه‎شنبه 22 آبان 97، بدون اعمال هیچ گونه تأخیر و جابه جایی زمانی در پروازهای ورودی و خروجی برگزار می‎شود.

باشگاه خبرنگاران جوان: طبق اطلاعیه فرودگاه مهرآباد مانور دوسالانه طرح اضطراری این فرودگاه در روز سه‎شنبه 22 آبان 97، بدون اعمال هیچ گونه تأخیر و جابه جایی زمانی در پروازهای ورودی و خروجی برگزار می‎شود.

این مانور به صورت گسترده‎ و با هدف ارزیابی آمادگی و شناسایی نقاط قوت و ضعف انجام عملیات در شرایط اضطراری و با حضور ارگان‎ها و نهادهای ایمنی، امدادی، آتش نشانی و امنیتی داخل و خارج از فرودگاه مهرآباد برگزار می‎شود.

طبق اعلام این فرودگاه مانور مذکور در ساعت 10 تا 12، روز 22 آبان برگزار می‎شود و با توجه به تردد تعداد زیادی از خودروهای امدادی، از مسافران و مشایعان خواسته شده است که در طول اجرای آن خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند.

مانورهای کامل طرح اضطراری بر اساس الزامات سازمان هواپیمایی کشوری هر دو سال یکبار با هدف آمادگی و هماهنگی فرودگاه‎ها و دیگر ارگان‎های مستقر در آنها و همچنین ارگان‎های امدادی و امنیتی شهری، در تمام فرودگاه‎های کشور برگزار می‎شود.

The post appeared first on .

برگزاری مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه مهرآباد در 22 آبان

طبق اطلاعیه فرودگاه مهرآباد مانور دوسالانه طرح اضطراری این فرودگاه در روز سه‎شنبه 22 آبان 97، بدون اعمال هیچ گونه تأخیر و جابه جایی زمانی در پروازهای ورودی و خروجی برگزار می‎شود.

باشگاه خبرنگاران جوان: طبق اطلاعیه فرودگاه مهرآباد مانور دوسالانه طرح اضطراری این فرودگاه در روز سه‎شنبه 22 آبان 97، بدون اعمال هیچ گونه تأخیر و جابه جایی زمانی در پروازهای ورودی و خروجی برگزار می‎شود.

این مانور به صورت گسترده‎ و با هدف ارزیابی آمادگی و شناسایی نقاط قوت و ضعف انجام عملیات در شرایط اضطراری و با حضور ارگان‎ها و نهادهای ایمنی، امدادی، آتش نشانی و امنیتی داخل و خارج از فرودگاه مهرآباد برگزار می‎شود.

طبق اعلام این فرودگاه مانور مذکور در ساعت 10 تا 12، روز 22 آبان برگزار می‎شود و با توجه به تردد تعداد زیادی از خودروهای امدادی، از مسافران و مشایعان خواسته شده است که در طول اجرای آن خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند.

مانورهای کامل طرح اضطراری بر اساس الزامات سازمان هواپیمایی کشوری هر دو سال یکبار با هدف آمادگی و هماهنگی فرودگاه‎ها و دیگر ارگان‎های مستقر در آنها و همچنین ارگان‎های امدادی و امنیتی شهری، در تمام فرودگاه‎های کشور برگزار می‎شود.

The post appeared first on .

برگزاری مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه مهرآباد در 22 آبان