برقراری پرواز مشهد- باکو برای جذب گردشکر از آذربایجان

برقراری پرواز مشهد- باکو برای جذب گردشکر از آذربایجان

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از برقراری پرواز مشهد – باکو برای جذب گردشکر از آذربایجان خبر داد.
 ایسنا:  ابوالفضل مکرمی‌فر با بیان این مطلب در این باره گفت: در جلسه ای که با حضور…

برقراری پرواز مشهد- باکو برای جذب گردشکر از آذربایجان

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از برقراری پرواز مشهد – باکو برای جذب گردشکر از آذربایجان خبر داد.
 ایسنا:  ابوالفضل مکرمی‌فر با بیان این مطلب در این باره گفت: در جلسه ای که با حضور…

برقراری پرواز مشهد- باکو برای جذب گردشکر از آذربایجان