برای خرید آپارتمان در رسالت چقدر باید هزینه کرد؟

برای خرید آپارتمان در رسالت چقدر باید هزینه کرد؟

یک دستگاه آپارتمان ۹۹ متری در میدان رسالت خیابان طرقی با مبلغ ۷۹۲ میلیون تومان معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: قیمت آپارتمان های موجود جهت خرید در میدان رسالت به شرح زیر است:

برای خرید آپارتمان در رسالت چقدر باید هزینه کرد؟

یک دستگاه آپارتمان ۹۹ متری در میدان رسالت خیابان طرقی با مبلغ ۷۹۲ میلیون تومان معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: قیمت آپارتمان های موجود جهت خرید در میدان رسالت به شرح زیر است:

برای خرید آپارتمان در رسالت چقدر باید هزینه کرد؟