بانوی ووشو کار ایرانی در اولین حضور بین المللی خود مدال طلا گرفت/عکس

بانوی ووشو کار ایرانی در اولین حضور بین المللی خود مدال طلا گرفت/عکس

توریسم آنلاین:فریناز نذیری در اولین حضور بین‌المللی خود، با پیروزی بر دومین حریفش از مصر، مدال طلا وزن ۷۵کیلوگرم جام‌جهانی ساندا ووشو را کسب کرد.

The post appeared first on .

بانوی ووشو کار ایرانی در اولین حضور بین المللی خود مدال طلا گرفت/عکس

توریسم آنلاین:فریناز نذیری در اولین حضور بین‌المللی خود، با پیروزی بر دومین حریفش از مصر، مدال طلا وزن ۷۵کیلوگرم جام‌جهانی ساندا ووشو را کسب کرد.

The post appeared first on .

بانوی ووشو کار ایرانی در اولین حضور بین المللی خود مدال طلا گرفت/عکس