باقی‌مانده مابه‌التفاوت اربعین چگونه پرداخت می‌شود

باقی‌مانده مابه‌التفاوت اربعین چگونه پرداخت می‌شود

«زائرانی که مابه‌التفاوت هزینه ثبت‌نام اربعین را هنوز دریافت نکرده‌اند، ۱۲ آبان‌ماه به شعب بانک ملی مراجعه کنند.»

ایسنا: با کاهش هزینه سفر اربعین پس از موافقت رییس جمهور با اعمال ۳۵ درصد تخفیف در ارز مورد نیاز ویزای عراق، قیمت این سفر از ۳۷۱ هزار و ۸۸۰ تومان به ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان رسید. بنا بر اعلام سازمان حج و زیارت، ۳۲۰ هزار تن که با رقم قبلی ثبت‌نام کرده بودند، مشمول دریافت مابه‌التفاوت این هزینه بودند.

سازمان حج و زیارت از دوم آبان‌ماه پرداخت مابه‌التفاوت هزینه سفر این زائران را آغاز کرد و امروز رییس این سازمان با انتشار اطلاعیه‌ای در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام، اطلاع داد: «اضافه پرداختی ۲۱۰ هزار تن از زائرانی که در بانک ملی حساب داشته‌اند، هفته گذشته به حسابشان واریز شده است.

اضافه پرداخت ۷۵ هزار زائری که در بانک ملت حساب دارند در روز نهم آبان‌ماه به حسابشان واریز شده است.

اما زائرانی که در بانک‌های ملی و ملت شماره حساب ندارند، از صبح روز شنبه ۱۲ آبان‌ماه می‌توانند با ارائه کارت ملی، اضافه پرداختی خود را از شعب بانک ملی دریافت کنند. »

The post appeared first on .

باقی‌مانده مابه‌التفاوت اربعین چگونه پرداخت می‌شود

«زائرانی که مابه‌التفاوت هزینه ثبت‌نام اربعین را هنوز دریافت نکرده‌اند، ۱۲ آبان‌ماه به شعب بانک ملی مراجعه کنند.»

ایسنا: با کاهش هزینه سفر اربعین پس از موافقت رییس جمهور با اعمال ۳۵ درصد تخفیف در ارز مورد نیاز ویزای عراق، قیمت این سفر از ۳۷۱ هزار و ۸۸۰ تومان به ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان رسید. بنا بر اعلام سازمان حج و زیارت، ۳۲۰ هزار تن که با رقم قبلی ثبت‌نام کرده بودند، مشمول دریافت مابه‌التفاوت این هزینه بودند.

سازمان حج و زیارت از دوم آبان‌ماه پرداخت مابه‌التفاوت هزینه سفر این زائران را آغاز کرد و امروز رییس این سازمان با انتشار اطلاعیه‌ای در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام، اطلاع داد: «اضافه پرداختی ۲۱۰ هزار تن از زائرانی که در بانک ملی حساب داشته‌اند، هفته گذشته به حسابشان واریز شده است.

اضافه پرداخت ۷۵ هزار زائری که در بانک ملت حساب دارند در روز نهم آبان‌ماه به حسابشان واریز شده است.

اما زائرانی که در بانک‌های ملی و ملت شماره حساب ندارند، از صبح روز شنبه ۱۲ آبان‌ماه می‌توانند با ارائه کارت ملی، اضافه پرداختی خود را از شعب بانک ملی دریافت کنند. »

The post appeared first on .

باقی‌مانده مابه‌التفاوت اربعین چگونه پرداخت می‌شود