باستان‌شناسان در جستجوی اطلاعات تکمیلی دندان نئاندرتال کرمانشاه

باستان‌شناسان در جستجوی اطلاعات تکمیلی دندان نئاندرتال کرمانشاه

فصل سوم کاوش در مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای «باوه یوان» در راستای پروژه ردیابی گذار از پارینه سنگی میانی به نوین در غرب زاگرس میانی در دره ناودرون استان کرمانشاه آغاز شد.

ایسنا: سامان حیدری گوران، سرپرست هیت باستان شناسی، با اعلام این خبر گفت: این پروژه تحت نظر پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه انجام می‌شود.

این باستان شناس با اشاره به نتایج درخشان فصل‌های قبلی که با کشف نخستین بقایای قطعی انسان نئاندرتال در کشور ایران، همراه بوده است، بیان کرد: فصل سوم کاوش در این مکان که در دره ناودرون و در ۳۵ کیلومتری شمال غرب شهر کرمانشاه قرار دارد، به منظور کسب اطلاعات تکمیلی در این مکان پارینه سنگی خواهد بود.

او افزود: در فصل‌های قبلی علاوه بر کشف نادر یک دندان شیری انسان نئاندرتال با قدمت در حدود ۴۲ تا ۴۵ هزار سال پیش، لایه‌های رسوبی همراه با داده‌های فرهنگی از سه دوران پارینه سنگی میانی، نوین و فراپارینه سنگی است که بلافاصله بر روی هم نهشته شده‌اند.

حیدری بیان این‌که این مکان از لحاظ توالی استقرای قابل مقایسه به محوطه کلیدی و مهم پناهگاه صخره‌ای ورواسی است که آن نیز در منطقه کرمانشاه واقع است، افزود: امیدواریم با مطالعات باستان شناسی و میان رشته ای در این مکان بخشی از تاریخ طولانی انسان را در منطقه زاگرس روشن شود.

به گزارش ایسنا، دو سال قبل در کاوش‌های باستان‌شناسی این هیات کاوش، یک دندان متعلق به کودک نئاندرتال برای نخستین‌بار در پناهگاه صخره‌ای “باوه یوان” در استان کرمانشاه کشف شد که آن را نخستین بقایای یک انسان نئاندرتال به صورت قطعی در کشور اعلام کردند و مشخص شد که این‌که دندان کشف شده یک دندان شیری متعلق به کودکی شش ساله است که به همراه دست‌افزارهای سنگی مربوط به دوره پارینه سنگی میانی در کاوش‌های علمی به‌دست آمده است و این دندان بر اساس آزمایش‌های سن‌سنجیِ مطلقِ رادیو کربن ۱۴، دارای سنی بین ۴۲ تا ۴۵ هزار سال است، بنابراین نئاندرتال کشف شده متعلق به جوامع نئاندرتال نزدیک به عصر حاضر محسوب می‌شود.

The post appeared first on .

باستان‌شناسان در جستجوی اطلاعات تکمیلی دندان نئاندرتال کرمانشاه

فصل سوم کاوش در مجموعه غار و پناهگاه صخره‌ای «باوه یوان» در راستای پروژه ردیابی گذار از پارینه سنگی میانی به نوین در غرب زاگرس میانی در دره ناودرون استان کرمانشاه آغاز شد.

ایسنا: سامان حیدری گوران، سرپرست هیت باستان شناسی، با اعلام این خبر گفت: این پروژه تحت نظر پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه انجام می‌شود.

این باستان شناس با اشاره به نتایج درخشان فصل‌های قبلی که با کشف نخستین بقایای قطعی انسان نئاندرتال در کشور ایران، همراه بوده است، بیان کرد: فصل سوم کاوش در این مکان که در دره ناودرون و در ۳۵ کیلومتری شمال غرب شهر کرمانشاه قرار دارد، به منظور کسب اطلاعات تکمیلی در این مکان پارینه سنگی خواهد بود.

او افزود: در فصل‌های قبلی علاوه بر کشف نادر یک دندان شیری انسان نئاندرتال با قدمت در حدود ۴۲ تا ۴۵ هزار سال پیش، لایه‌های رسوبی همراه با داده‌های فرهنگی از سه دوران پارینه سنگی میانی، نوین و فراپارینه سنگی است که بلافاصله بر روی هم نهشته شده‌اند.

حیدری بیان این‌که این مکان از لحاظ توالی استقرای قابل مقایسه به محوطه کلیدی و مهم پناهگاه صخره‌ای ورواسی است که آن نیز در منطقه کرمانشاه واقع است، افزود: امیدواریم با مطالعات باستان شناسی و میان رشته ای در این مکان بخشی از تاریخ طولانی انسان را در منطقه زاگرس روشن شود.

به گزارش ایسنا، دو سال قبل در کاوش‌های باستان‌شناسی این هیات کاوش، یک دندان متعلق به کودک نئاندرتال برای نخستین‌بار در پناهگاه صخره‌ای “باوه یوان” در استان کرمانشاه کشف شد که آن را نخستین بقایای یک انسان نئاندرتال به صورت قطعی در کشور اعلام کردند و مشخص شد که این‌که دندان کشف شده یک دندان شیری متعلق به کودکی شش ساله است که به همراه دست‌افزارهای سنگی مربوط به دوره پارینه سنگی میانی در کاوش‌های علمی به‌دست آمده است و این دندان بر اساس آزمایش‌های سن‌سنجیِ مطلقِ رادیو کربن ۱۴، دارای سنی بین ۴۲ تا ۴۵ هزار سال است، بنابراین نئاندرتال کشف شده متعلق به جوامع نئاندرتال نزدیک به عصر حاضر محسوب می‌شود.

The post appeared first on .

باستان‌شناسان در جستجوی اطلاعات تکمیلی دندان نئاندرتال کرمانشاه