بازیگر زن سینما و تلویزیون در بیمارستان بستری شد

بازیگر زن سینما و تلویزیون در بیمارستان بستری شد

فاطمه دانش زاد بازیگر سینما، تئاتر و رادیو تلویزیون به‌ دلیل عارضه قلبی در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران بستری و تحت نظارت پزشکان قرار گرفت.
ایسنا:فاطمه دانش زاد متولد سال ۱۳۳۵ است، او…

بازیگر زن سینما و تلویزیون در بیمارستان بستری شد

فاطمه دانش زاد بازیگر سینما، تئاتر و رادیو تلویزیون به‌ دلیل عارضه قلبی در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران بستری و تحت نظارت پزشکان قرار گرفت.
ایسنا:فاطمه دانش زاد متولد سال ۱۳۳۵ است، او…

بازیگر زن سینما و تلویزیون در بیمارستان بستری شد