بازیگر زن ایرانی در حال خلبانی!/عکس

بازیگر زن ایرانی در حال خلبانی!/عکس

شبنم فرشاد جو بازیگر سینا و تلویزیون عکسی از خود در حال خلبانی منتشر کرد.

به گزارش این بازیگر در توضیحی کوتاه بر عکسش نوشت:«تجربه ی جذاب جایرو کوپتر در کیش».

The post appeared first on .

بازیگر زن ایرانی در حال خلبانی!/عکس

شبنم فرشاد جو بازیگر سینا و تلویزیون عکسی از خود در حال خلبانی منتشر کرد.

به گزارش این بازیگر در توضیحی کوتاه بر عکسش نوشت:«تجربه ی جذاب جایرو کوپتر در کیش».

The post appeared first on .

بازیگر زن ایرانی در حال خلبانی!/عکس