بازنده بزرگ بازگشت رامین/ ماهینی یا فرشاد؟

بازنده بزرگ بازگشت رامین/ ماهینی یا فرشاد؟

تغییر لحن مدیران پرسپولیس در روزهای اخیر، نشان می‌دهد رامین رضاییان فاصله‌ای زیادی تا بازگشت به باشگاه پرسپولیس ندارد.
برانکو ایوانکوویچ که ظاهرا از رفتار رامین در ابتدای فصل راضی نیست، همچنان هیچ تمایلی برای بازگشت مرد شماره 27 نشان نمی‌دهد اما در همه…

بازنده بزرگ بازگشت رامین/ ماهینی یا فرشاد؟

تغییر لحن مدیران پرسپولیس در روزهای اخیر، نشان می‌دهد رامین رضاییان فاصله‌ای زیادی تا بازگشت به باشگاه پرسپولیس ندارد.
برانکو ایوانکوویچ که ظاهرا از رفتار رامین در ابتدای فصل راضی نیست، همچنان هیچ تمایلی برای بازگشت مرد شماره 27 نشان نمی‌دهد اما در همه…

بازنده بزرگ بازگشت رامین/ ماهینی یا فرشاد؟