بازار مسکن در فرسوده‌ترین منطقه تهران

بازار مسکن در فرسوده‌ترین منطقه تهران

یکی از مناطقی که پایین‌ترین سطح قیمت مسکن را دارد، منطقه ۱۲ شهرداری تهران است. این منطقه اگرچه قلب فعالیت‌های اقتصادی پایتخت به شمار می‌آید و بهای واحدهای تجاری در اغلب نواحی آن به ویژه در بازار بزرگ بسیار بالا است، اما به همان نسبت بافت مسکونی اغلب محله‌های آن به چند دلیل با پایین‌ترین قیمت‌های متعارف در تهران عرضه می‌شود.

دنیای اقتصاد:  منطقه ۱۲ حدود ۹۰ کیلومترمربع وسعت دارد که بیش از ۵۰ درصد آن را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد. این بافت‌ها هم در پهنه‌های تجاری و هم در پهنه‌های مسکونی وجود دارند اما طبیعی است ارزش املاک در پهنه‌های تجاری تاثیر کمتری از عوامل بیرونی همچون فرسودگی بافت می‌پذیرد. در مقابل میان قیمت واحدهای مسکونی و شاخص‌هایی همچون عرض گذر، نمای کلی بافت و تعداد واحدهای نوسازی شده نسبت به کل که ارتباط مستقیم با فرسودگی بافت دارد، وابستگی کامل وجود دارد. از سوی دیگر غلبه بافت تجاری بر مسکونی در منطقه ۱۲ و به دنبال آن شیوع پدیده شب‌مردگی در اغلب محله‌های این منطقه موجب شده تقاضا برای سکونت در آن اندک باشد. به این ترتیب به جز بخشی از خانه‌های قدیمی و فرسوده که به کارگران فصلی اجاره داده می‌شود، ساکنان قدیمی و اصیل محله‌های مسکونی منطقه ۱۲ مشتری اصلی مسکن در بازار این منطقه هستند. اما در ماه‌های اخیر به دنبال جهش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید شهروندان، بخشی از متقاضیان مسکن دیگر مناطق تهران نیز به سمت منطقه ۱۲ سرازیر شده‌اند. این منطقه در حال حاضر یکی از گزینه‌های مناسب جست‌وجو برای خرید آپارتمان زیر ۳۰۰ میلیون تومان به شمار می‌رود و از این بابت تقاضای خرید در آن نسبت به گذشته قدری افزایش یافته است.

در جدول زیر قیمت قطعی فروش آخرین معاملات آپارتمان مسکونی در محله‌های مختلف منطقه ۱۲ که اغلب در زمره محله‌های فرسوده هستند، گردآوری شده است.

 

The post appeared first on .

بازار مسکن در فرسوده‌ترین منطقه تهران

یکی از مناطقی که پایین‌ترین سطح قیمت مسکن را دارد، منطقه ۱۲ شهرداری تهران است. این منطقه اگرچه قلب فعالیت‌های اقتصادی پایتخت به شمار می‌آید و بهای واحدهای تجاری در اغلب نواحی آن به ویژه در بازار بزرگ بسیار بالا است، اما به همان نسبت بافت مسکونی اغلب محله‌های آن به چند دلیل با پایین‌ترین قیمت‌های متعارف در تهران عرضه می‌شود.

دنیای اقتصاد:  منطقه ۱۲ حدود ۹۰ کیلومترمربع وسعت دارد که بیش از ۵۰ درصد آن را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد. این بافت‌ها هم در پهنه‌های تجاری و هم در پهنه‌های مسکونی وجود دارند اما طبیعی است ارزش املاک در پهنه‌های تجاری تاثیر کمتری از عوامل بیرونی همچون فرسودگی بافت می‌پذیرد. در مقابل میان قیمت واحدهای مسکونی و شاخص‌هایی همچون عرض گذر، نمای کلی بافت و تعداد واحدهای نوسازی شده نسبت به کل که ارتباط مستقیم با فرسودگی بافت دارد، وابستگی کامل وجود دارد. از سوی دیگر غلبه بافت تجاری بر مسکونی در منطقه ۱۲ و به دنبال آن شیوع پدیده شب‌مردگی در اغلب محله‌های این منطقه موجب شده تقاضا برای سکونت در آن اندک باشد. به این ترتیب به جز بخشی از خانه‌های قدیمی و فرسوده که به کارگران فصلی اجاره داده می‌شود، ساکنان قدیمی و اصیل محله‌های مسکونی منطقه ۱۲ مشتری اصلی مسکن در بازار این منطقه هستند. اما در ماه‌های اخیر به دنبال جهش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید شهروندان، بخشی از متقاضیان مسکن دیگر مناطق تهران نیز به سمت منطقه ۱۲ سرازیر شده‌اند. این منطقه در حال حاضر یکی از گزینه‌های مناسب جست‌وجو برای خرید آپارتمان زیر ۳۰۰ میلیون تومان به شمار می‌رود و از این بابت تقاضای خرید در آن نسبت به گذشته قدری افزایش یافته است.

در جدول زیر قیمت قطعی فروش آخرین معاملات آپارتمان مسکونی در محله‌های مختلف منطقه ۱۲ که اغلب در زمره محله‌های فرسوده هستند، گردآوری شده است.

 

The post appeared first on .

بازار مسکن در فرسوده‌ترین منطقه تهران