بارگاه امام رضا(ع) و شهر مشهد مرکز معنوی تمدن بزرگ اسلامی خواهد بود

بارگاه امام رضا(ع) و شهر مشهد مرکز معنوی تمدن بزرگ اسلامی خواهد بود

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی را تبریک گفت و افزود: بارگاه امام رضا(ع) و شهر مشهد مرکز معنوی تمدن بزرگ اسلامی خواهد بود.
به گزارش”توریسم…

بارگاه امام رضا(ع) و شهر مشهد مرکز معنوی تمدن بزرگ اسلامی خواهد بود

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی را تبریک گفت و افزود: بارگاه امام رضا(ع) و شهر مشهد مرکز معنوی تمدن بزرگ اسلامی خواهد بود.
به گزارش”توریسم…

بارگاه امام رضا(ع) و شهر مشهد مرکز معنوی تمدن بزرگ اسلامی خواهد بود