این هم دسته گل های خوردنی! /تصاویر

این هم دسته گل های خوردنی! /تصاویر

برای بعضی ها دریافت یک دسته گل بهترین و لذت بخش ترین هدیه دنیاست.

به گزارش دسته گل چیدمان خلاقانه گلها است که در سبک های مختلف با یا بی مناسبت طراحی می شوند.

گاهی براساس فرهنگ جامعه ،سمبل هایی هم به دسته های گل اضافه می شوند و انتخاب گلها براساس دلیل هرمناسبت تغییر می کنند.

«کارولینا ساماله» مدتی است که ایده جالبی را برای دسته های گل هدیه دارد.

او دسته های خوردنی از میوه ، سبزیجات و گیاهان خوردنی درست می کند که یک تا دو ساعت زمان می برد و حدود 2 تا 5 کیلوگرم وزن دارد.

در ادامه منتخبی ازدسته گلهای خوردنی او را تماشا می کنید که بسیار هم پرطرفدار بوده اند:

The post appeared first on .

این هم دسته گل های خوردنی! /تصاویر

برای بعضی ها دریافت یک دسته گل بهترین و لذت بخش ترین هدیه دنیاست.

به گزارش دسته گل چیدمان خلاقانه گلها است که در سبک های مختلف با یا بی مناسبت طراحی می شوند.

گاهی براساس فرهنگ جامعه ،سمبل هایی هم به دسته های گل اضافه می شوند و انتخاب گلها براساس دلیل هرمناسبت تغییر می کنند.

«کارولینا ساماله» مدتی است که ایده جالبی را برای دسته های گل هدیه دارد.

او دسته های خوردنی از میوه ، سبزیجات و گیاهان خوردنی درست می کند که یک تا دو ساعت زمان می برد و حدود 2 تا 5 کیلوگرم وزن دارد.

در ادامه منتخبی ازدسته گلهای خوردنی او را تماشا می کنید که بسیار هم پرطرفدار بوده اند:

The post appeared first on .

این هم دسته گل های خوردنی! /تصاویر