ایرباس هفته آینده به ایران می‌رسد

ایرباس هفته آینده به ایران می‌رسد

اولین هواپیمای ایرباس خریداری شده، اواسط ژانویه به آسمان ایران می رسد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از خبرآنلاین، به گفته یک مقام رسمی، ایران انتظار دارد که حدود یک هفته دیگر جت مسافری…

ایرباس هفته آینده به ایران می‌رسد

اولین هواپیمای ایرباس خریداری شده، اواسط ژانویه به آسمان ایران می رسد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از خبرآنلاین، به گفته یک مقام رسمی، ایران انتظار دارد که حدود یک هفته دیگر جت مسافری…

ایرباس هفته آینده به ایران می‌رسد