اکران فیلم سینمایی «سکوت» در فرهنگ سرای اندیشه

اکران فیلم سینمایی «سکوت» در فرهنگ سرای اندیشه

فیلم سینمایی « سکوت » به کارگردانی مارتین اسکورسیزی در فرهنگ سرای اندیشه اکران می‌شود.

اکران فیلم سینمایی «سکوت» در فرهنگ سرای اندیشه

فیلم سینمایی « سکوت » به کارگردانی مارتین اسکورسیزی در فرهنگ سرای اندیشه اکران می‌شود.

اکران فیلم سینمایی «سکوت» در فرهنگ سرای اندیشه