اکتشافات تپه پوستچی به شیراز هویتی تازه می‌بخشد

اکتشافات تپه پوستچی به شیراز هویتی تازه می‌بخشد

معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز گفت: اکتشافات انجام شده در تپه پوستچی و کشف اشیاdی با قدمت بیش از 7 هزار سال، هویتی تازه به شیراز می‌بخشد.

ایسنا: ابراهیم گشتاسبی‌راد در حاشیه بازدید از روند کاوش و اکتشافات تپه پوستچی، به خبرنگاران گفت: این کاوش‌ها شیراز را به عنوان شهری در بطن یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌ها مطرح می‌کند.این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت اطلاع از قدمت تاریخ فلات ایران و نوع شکل گیری تمدن در آن دوران، گفت: همه اینها منوط به دانستن اطلاعاتی است که از سایت های باستانی از جمله تپه پوستچی می توان استخراج کرد .

او با بیان اینکه قدمت تپه پوستچی به 7000 سال قبل می رسد، افزود: این تپه جزو معدود محوطه های باستانی باقیمانده در شهر شیراز محسوب می‌شود که با وجود تخریب گسترده از اهمیت بسیاری برخوردار است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اعتقاد دارد که قدمت 7 هزار ساله تپه پوستچی در این شهر زمینه‌ای برای جذب گردشگر محسوب می‌شود.این استاد دانشگاه با تاکید بر اهمیت کشفیات در تپه پوستچی گفت: اگر چنین اثر تاریخی در یک کشور پیدا شودT به شدت مورد حفاظت قرار می‌گیرد.

معاون فرهنگی شهردار شیراز با بیان اینکه اگر قرار است این مکان توسط شهرداری به سایت موزه تبدیل شود حتما باید به تملک شهرداری در بیاید، افزود: میراث فرهنگی با روند تخصصی این مکان را کاوش کند و سپس در اختیار شهرداری قرار دهد.

به گزارش ایسنا، فصل سوم کاوش در تپه پوستچی از 24 شهریور با همکاری شهرداری و دانشگاه هنر شیراز به سرپرستی حسنعلی عرب و علی سرداری، آغاز شده و همچنان تداوم دارد.

براساس این گزارش در این دوره از کاوش‌ها مهره‌های صدفی که از خلیج فارس آورده می‌شده، یافته ‌ های استخوانی، ابزارهای سنگی مورد استفاده در شکار، شواهد معماری بنایی بزرگ و … مربوط به دوره نوسنگی، کشف شده است.

The post appeared first on .

اکتشافات تپه پوستچی به شیراز هویتی تازه می‌بخشد

معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز گفت: اکتشافات انجام شده در تپه پوستچی و کشف اشیاdی با قدمت بیش از 7 هزار سال، هویتی تازه به شیراز می‌بخشد.

ایسنا: ابراهیم گشتاسبی‌راد در حاشیه بازدید از روند کاوش و اکتشافات تپه پوستچی، به خبرنگاران گفت: این کاوش‌ها شیراز را به عنوان شهری در بطن یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌ها مطرح می‌کند.این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت اطلاع از قدمت تاریخ فلات ایران و نوع شکل گیری تمدن در آن دوران، گفت: همه اینها منوط به دانستن اطلاعاتی است که از سایت های باستانی از جمله تپه پوستچی می توان استخراج کرد .

او با بیان اینکه قدمت تپه پوستچی به 7000 سال قبل می رسد، افزود: این تپه جزو معدود محوطه های باستانی باقیمانده در شهر شیراز محسوب می‌شود که با وجود تخریب گسترده از اهمیت بسیاری برخوردار است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اعتقاد دارد که قدمت 7 هزار ساله تپه پوستچی در این شهر زمینه‌ای برای جذب گردشگر محسوب می‌شود.این استاد دانشگاه با تاکید بر اهمیت کشفیات در تپه پوستچی گفت: اگر چنین اثر تاریخی در یک کشور پیدا شودT به شدت مورد حفاظت قرار می‌گیرد.

معاون فرهنگی شهردار شیراز با بیان اینکه اگر قرار است این مکان توسط شهرداری به سایت موزه تبدیل شود حتما باید به تملک شهرداری در بیاید، افزود: میراث فرهنگی با روند تخصصی این مکان را کاوش کند و سپس در اختیار شهرداری قرار دهد.

به گزارش ایسنا، فصل سوم کاوش در تپه پوستچی از 24 شهریور با همکاری شهرداری و دانشگاه هنر شیراز به سرپرستی حسنعلی عرب و علی سرداری، آغاز شده و همچنان تداوم دارد.

براساس این گزارش در این دوره از کاوش‌ها مهره‌های صدفی که از خلیج فارس آورده می‌شده، یافته ‌ های استخوانی، ابزارهای سنگی مورد استفاده در شکار، شواهد معماری بنایی بزرگ و … مربوط به دوره نوسنگی، کشف شده است.

The post appeared first on .

اکتشافات تپه پوستچی به شیراز هویتی تازه می‌بخشد