اهدای تاج گل در پارک یادبود هیروشیما

اهدای تاج گل در پارک یادبود هیروشیما

هیروشیما شهری در غرب جزیره هونشو در کشور ژاپن است. نخستین شهری است که توسط آمریکا به آن حمله اتمی شد.
به گزارش”توریسم آنلاین” تصویر زیر،دیدار اوباما با نخست وزیر ژاپن و…

اهدای تاج گل در پارک یادبود هیروشیما

هیروشیما شهری در غرب جزیره هونشو در کشور ژاپن است. نخستین شهری است که توسط آمریکا به آن حمله اتمی شد.
به گزارش”توریسم آنلاین” تصویر زیر،دیدار اوباما با نخست وزیر ژاپن و…

اهدای تاج گل در پارک یادبود هیروشیما

car