انفجار گل در ساختمانها! /تصاویر

انفجار گل در ساختمانها! /تصاویر

«لوئیز جونز» هنرمندی زاده دیترویت-ایالت میشیگان- که قصد دارد دنیا را گلستان کند.

به گزارش او برای نمای خارجی ساختمانها طرحی از انبوه گلها را نقاشی می کند.

لوئیز با نام هنری «اوئیزی» تاکنون 40 ساختمان را در لس آنجلس ، شانگهای ،نیویورک و نیوزیلند رنگ آمیزی کرده است.

بزرگترین نقاشی را در غرب نیویورک نیز انجام داده است.

لوئیز برای طراحی گلهایش درباره گل و گیاهان هر منطقه تحقیق و بررسی می کند.

او می گوید: «گلها وسیله ای برای کشف رنگ ها و اشکال هستند و زنانگی را به من یادآوری می کنند ،حسی که گاهی آن را فراموش می کنم.»

در ادامه منتخبی از این گلهای زیبا که روحیه های خاص به شهر بخشیده اند را تماشا می کنید.

The post appeared first on .

انفجار گل در ساختمانها! /تصاویر

«لوئیز جونز» هنرمندی زاده دیترویت-ایالت میشیگان- که قصد دارد دنیا را گلستان کند.

به گزارش او برای نمای خارجی ساختمانها طرحی از انبوه گلها را نقاشی می کند.

لوئیز با نام هنری «اوئیزی» تاکنون 40 ساختمان را در لس آنجلس ، شانگهای ،نیویورک و نیوزیلند رنگ آمیزی کرده است.

بزرگترین نقاشی را در غرب نیویورک نیز انجام داده است.

لوئیز برای طراحی گلهایش درباره گل و گیاهان هر منطقه تحقیق و بررسی می کند.

او می گوید: «گلها وسیله ای برای کشف رنگ ها و اشکال هستند و زنانگی را به من یادآوری می کنند ،حسی که گاهی آن را فراموش می کنم.»

در ادامه منتخبی از این گلهای زیبا که روحیه های خاص به شهر بخشیده اند را تماشا می کنید.

The post appeared first on .

انفجار گل در ساختمانها! /تصاویر