انصراف میراث فرهنگی از شکایت علیه سازنده رستوران بر بام بازار وکیل شیراز

انصراف میراث فرهنگی از شکایت علیه سازنده رستوران بر بام بازار وکیل شیراز

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس ضمن تایید خبر انصراف این اداره از پیگیری شکایت طرح شده علیه فردی که اقدام به ساخت و ساز بر روی پشت بام بازار وکیل کرده بود، این اقدام را به دلیل اصلاحات انجام شده در روند کار اعلام کرد.

ایسنا: مصیب امیری  گفت: دخل و تصرف‌هایی خارج از طرح مصوب حادث شده بود که به همین دلیل اقدام به شکایت علیه مالک کردیم، اما از آنجایی که مالک با رایزنی‌های انجام شده قصد اصلاح ساخت و ساز غیرقانونی در بنای مذکور را دارد، لذا شکایت خود را پس گرفتیم.

هم‌چنین نصیری معاون میراث اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس نیز در گفت و گو با ایسنا با بیان این مطلب که روند ساخت یک رستوران در پشت بام بازار وکیل در یک مقطع زمانی به دلیل دخل و تصرف‌های غیرقانونی منجر به شکایت از سوی میراث فرهنگی شد، توضیح داد: مداخلاتی غیرفنی در ساخت طبقه دوم این رستوران (همجوار با خیابان زند) به وجود آمده بود.

وی با بیان این‌که دو مشکل یکی در بخش الحاقی و دیگری در بخش اصلی بنا ایجاد شده است، افزود: بخش الحاقی در پشت بام ضراب‌خانه بازار وکیل از حدود 70 سال پیش ایجاد شده و دارای سند است و شهرداری با ورود به این موضوع طبق ضوابط قانونی فعلی سعی در تخریب آن داشت.

معاون میراث اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس ادامه داد: پس از تشکیل پرونده قضایی در این باره، حکم به نفع مالک صادر شد.البته کار رویه صحیح در برخورد با تخلفات غیرقانونی این بنا، تملک است که میراث فرهنگی توان مالی آن را ندارد و مالک هم سند کاربری تجاری دارد.

نصیری خاطرنشان کرد: مقرر شده که مالک ملاحظات فنی را در ساخت اعمال کند و در بخش الحاقی نیز مقرر شده که از سازه‌ها و اسکلت‌های فلزی سبک استفاده کند.

معاون میراث فرهنگی استان فارس در پاسخ به چرایی بازپس‌گیری شکایت خود از مالک رستوران نیز گفت: به لحاظ حقوقی در حال حاضر از نظر ما مشکلی وجود ندارد؛ چرا که ما شکایت نمی‌کنیم که کسی را به روزگار سیاه بنشانیم به همین دلیل دیگر از آنها شکایتی نداریم.

The post appeared first on .

انصراف میراث فرهنگی از شکایت علیه سازنده رستوران بر بام بازار وکیل شیراز

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس ضمن تایید خبر انصراف این اداره از پیگیری شکایت طرح شده علیه فردی که اقدام به ساخت و ساز بر روی پشت بام بازار وکیل کرده بود، این اقدام را به دلیل اصلاحات انجام شده در روند کار اعلام کرد.

ایسنا: مصیب امیری  گفت: دخل و تصرف‌هایی خارج از طرح مصوب حادث شده بود که به همین دلیل اقدام به شکایت علیه مالک کردیم، اما از آنجایی که مالک با رایزنی‌های انجام شده قصد اصلاح ساخت و ساز غیرقانونی در بنای مذکور را دارد، لذا شکایت خود را پس گرفتیم.

هم‌چنین نصیری معاون میراث اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس نیز در گفت و گو با ایسنا با بیان این مطلب که روند ساخت یک رستوران در پشت بام بازار وکیل در یک مقطع زمانی به دلیل دخل و تصرف‌های غیرقانونی منجر به شکایت از سوی میراث فرهنگی شد، توضیح داد: مداخلاتی غیرفنی در ساخت طبقه دوم این رستوران (همجوار با خیابان زند) به وجود آمده بود.

وی با بیان این‌که دو مشکل یکی در بخش الحاقی و دیگری در بخش اصلی بنا ایجاد شده است، افزود: بخش الحاقی در پشت بام ضراب‌خانه بازار وکیل از حدود 70 سال پیش ایجاد شده و دارای سند است و شهرداری با ورود به این موضوع طبق ضوابط قانونی فعلی سعی در تخریب آن داشت.

معاون میراث اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس ادامه داد: پس از تشکیل پرونده قضایی در این باره، حکم به نفع مالک صادر شد.البته کار رویه صحیح در برخورد با تخلفات غیرقانونی این بنا، تملک است که میراث فرهنگی توان مالی آن را ندارد و مالک هم سند کاربری تجاری دارد.

نصیری خاطرنشان کرد: مقرر شده که مالک ملاحظات فنی را در ساخت اعمال کند و در بخش الحاقی نیز مقرر شده که از سازه‌ها و اسکلت‌های فلزی سبک استفاده کند.

معاون میراث فرهنگی استان فارس در پاسخ به چرایی بازپس‌گیری شکایت خود از مالک رستوران نیز گفت: به لحاظ حقوقی در حال حاضر از نظر ما مشکلی وجود ندارد؛ چرا که ما شکایت نمی‌کنیم که کسی را به روزگار سیاه بنشانیم به همین دلیل دیگر از آنها شکایتی نداریم.

The post appeared first on .

انصراف میراث فرهنگی از شکایت علیه سازنده رستوران بر بام بازار وکیل شیراز