افتتاح یک اقامتگاه بوم‌گردی در کازرون

افتتاح یک اقامتگاه بوم‌گردی در کازرون

​با حضور استاندار فارس اقامتگاه بوم‌گردی مقدم در کازرون با سرمایه‌گذاری یک‌میلیارد تومان و اشتغال‌زایی بیش از 20 نفر افتتاح شد.
میراث‌آریا: اقامتگاه بوم‌گردی مقدم در جریان سفر اسماعیل تبادار استاندار فارس به شهرستان…

افتتاح یک اقامتگاه بوم‌گردی در کازرون

​با حضور استاندار فارس اقامتگاه بوم‌گردی مقدم در کازرون با سرمایه‌گذاری یک‌میلیارد تومان و اشتغال‌زایی بیش از 20 نفر افتتاح شد.
میراث‌آریا: اقامتگاه بوم‌گردی مقدم در جریان سفر اسماعیل تبادار استاندار فارس به شهرستان…

افتتاح یک اقامتگاه بوم‌گردی در کازرون