افتتاح رسمی باند ۲۹ راست مهرآباد به زودی/ پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه‌های بهسازی فرودگاه

افتتاح رسمی باند ۲۹ راست مهرآباد به زودی/ پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه‌های بهسازی فرودگاه

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با اشاره به بهره‌برداری آزمایشی باند ۲۹ راست و پست روشنايی باند ۱۱ و ۲۹ از افتتاح رسمی این پروژه‌ها با حضور وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

افتتاح رسمی باند ۲۹ راست مهرآباد به زودی/ پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه‌های بهسازی فرودگاه

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با اشاره به بهره‌برداری آزمایشی باند ۲۹ راست و پست روشنايی باند ۱۱ و ۲۹ از افتتاح رسمی این پروژه‌ها با حضور وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

افتتاح رسمی باند ۲۹ راست مهرآباد به زودی/ پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه‌های بهسازی فرودگاه