افتتاح ترمینال سلام به آبان موکول شد/ کاهش 10 درصدی مسافران خارجی در فرودگاه امام خمینی(ره)

افتتاح ترمینال سلام به آبان موکول شد/ کاهش 10 درصدی مسافران خارجی در فرودگاه امام خمینی(ره)

آدم نژاد گفت: امیدواریم تا پایان آبان ماه ساخت ترمینال سلام به اتمام برسد.
 باشگاه خبرنگاران جوان: شهرام آدم نژاد مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در نشست خبری امروز درباره وضعیت تاکسی‌های فرودگاه امام(ره)،…

افتتاح ترمینال سلام به آبان موکول شد/ کاهش 10 درصدی مسافران خارجی در فرودگاه امام خمینی(ره)

آدم نژاد گفت: امیدواریم تا پایان آبان ماه ساخت ترمینال سلام به اتمام برسد.
 باشگاه خبرنگاران جوان: شهرام آدم نژاد مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در نشست خبری امروز درباره وضعیت تاکسی‌های فرودگاه امام(ره)،…

افتتاح ترمینال سلام به آبان موکول شد/ کاهش 10 درصدی مسافران خارجی در فرودگاه امام خمینی(ره)