ارز دولتی برای استقلال و پرسپولیس ممنوع شد

ارز دولتی برای استقلال و پرسپولیس ممنوع شد

دولت بعد از کش و قوس‌های فراوان بلاخره تکلیف مدیران استقلال و پرسپولیس را مشخص کرد.
خبرورزشی: بعد از مدت‌ها دولت مصوبه‌ای را تنظیم کرد تا دیگر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نتوانند از ارز…

ارز دولتی برای استقلال و پرسپولیس ممنوع شد

دولت بعد از کش و قوس‌های فراوان بلاخره تکلیف مدیران استقلال و پرسپولیس را مشخص کرد.
خبرورزشی: بعد از مدت‌ها دولت مصوبه‌ای را تنظیم کرد تا دیگر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نتوانند از ارز…

ارز دولتی برای استقلال و پرسپولیس ممنوع شد