احیای بافت تاریخی بابلسر بر غنای گردشگری این شهر می افزاید

احیای بافت تاریخی بابلسر بر غنای گردشگری این شهر می افزاید

ساختمان شهربانی یکی از زیباترین بناهای تاریخی شهرساحلی بابلسر است.

عباس مهدوی

به گزارش“توریسم آنلاین” این بنا در سال ۱۳۱۰  در دو طبقه ساخته شده و در سال ۱۳۵۸در فهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ساختمان شهربانی به دلیل موقعیت مکانی خود روزانه در منظرشهروندان و گردشگران قرار دارد و هنوز هم زیباترین ساختمان این شهر محسوب می شود.
این بنای دیدنی، در همه  این سالها، مورد غفلت مسوولان این شهر قرارگرفته و نگاه خسته و رنجورش به دنبال درایت و تدبیر تصمیم گیرانی است که بر تنهایی ورنجوری آن پایان بخشند.
احیای بافت تاریخی بابلسر و معماری هایی که در خود جای داده می تواند بر غنای گردشگری این شهر در ابعاد بین المللی بیفزاید و سیمای بصری چشم نوازی را برای گردشگران خارجی و داخلی رقم زند.
ساختمان شهربانی ،برج ساعت،ساختمان گمرگ و… از جمله بناهای دلربایی محسوب می شوند که در شهر رودخانه ای بابلسر ظاهرا به فراموشی سپرده شده اند.
بنای تاریخی شهربانی به دلیل مالکیت بانک قوامین قابلیت تبدیل شدن به موزه سکه مازندران را داراست و می تواند محل نمایش سکه های تاریخی باشد که هم اکنون در گنجینه اداره کل میراث فرهنگی مازندران خاک می خورند.
ایجاد موزه سکه در این بنا ،جاذبه ارزشمندی را در بابلسر خلق می کند و گردشگری این شهر را رونق بیشتری خواهد بخشید.
چنین تجربه ای در ساختمان قدیمی و تاریخی بانک ملی در بجنورد در حال شکل گیری است و تا پایان سال موزه پول و سکه دراین شهر با همکاری بانک ملی و میراث فرهنگی راه اندازی خواهد شد.
تبدیل ساختمان شهربانی بابلسر به موزه وعده ای است که هنوز عملی نشده است.
باور کنید بنای قدیمی ساختمان شهربانی بابلسر را  می توان  با ایجاد موزه ای فرهنگی و تاریخی در آن ،جذابتر کرد.

The post appeared first on .

احیای بافت تاریخی بابلسر بر غنای گردشگری این شهر می افزاید

ساختمان شهربانی یکی از زیباترین بناهای تاریخی شهرساحلی بابلسر است.

عباس مهدوی

به گزارش“توریسم آنلاین” این بنا در سال ۱۳۱۰  در دو طبقه ساخته شده و در سال ۱۳۵۸در فهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ساختمان شهربانی به دلیل موقعیت مکانی خود روزانه در منظرشهروندان و گردشگران قرار دارد و هنوز هم زیباترین ساختمان این شهر محسوب می شود.
این بنای دیدنی، در همه  این سالها، مورد غفلت مسوولان این شهر قرارگرفته و نگاه خسته و رنجورش به دنبال درایت و تدبیر تصمیم گیرانی است که بر تنهایی ورنجوری آن پایان بخشند.
احیای بافت تاریخی بابلسر و معماری هایی که در خود جای داده می تواند بر غنای گردشگری این شهر در ابعاد بین المللی بیفزاید و سیمای بصری چشم نوازی را برای گردشگران خارجی و داخلی رقم زند.
ساختمان شهربانی ،برج ساعت،ساختمان گمرگ و… از جمله بناهای دلربایی محسوب می شوند که در شهر رودخانه ای بابلسر ظاهرا به فراموشی سپرده شده اند.
بنای تاریخی شهربانی به دلیل مالکیت بانک قوامین قابلیت تبدیل شدن به موزه سکه مازندران را داراست و می تواند محل نمایش سکه های تاریخی باشد که هم اکنون در گنجینه اداره کل میراث فرهنگی مازندران خاک می خورند.
ایجاد موزه سکه در این بنا ،جاذبه ارزشمندی را در بابلسر خلق می کند و گردشگری این شهر را رونق بیشتری خواهد بخشید.
چنین تجربه ای در ساختمان قدیمی و تاریخی بانک ملی در بجنورد در حال شکل گیری است و تا پایان سال موزه پول و سکه دراین شهر با همکاری بانک ملی و میراث فرهنگی راه اندازی خواهد شد.
تبدیل ساختمان شهربانی بابلسر به موزه وعده ای است که هنوز عملی نشده است.
باور کنید بنای قدیمی ساختمان شهربانی بابلسر را  می توان  با ایجاد موزه ای فرهنگی و تاریخی در آن ،جذابتر کرد.

The post appeared first on .

احیای بافت تاریخی بابلسر بر غنای گردشگری این شهر می افزاید