احمدی‌پور: ترجیح می‌دهم در متن باشم، اهل حاشیه رفتن نیستم

احمدی‌پور: ترجیح می‌دهم در متن باشم، اهل حاشیه رفتن نیستم

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و معاون رئیس جمهور گفت: ترجیح می‌دهم در متن باشم، اهل حاشیه رفتن نیستم. معتقدم باید بدون جستجوهای فرعی به سراغ اصل برویم.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل…

احمدی‌پور: ترجیح می‌دهم در متن باشم، اهل حاشیه رفتن نیستم

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و معاون رئیس جمهور گفت: ترجیح می‌دهم در متن باشم، اهل حاشیه رفتن نیستم. معتقدم باید بدون جستجوهای فرعی به سراغ اصل برویم.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل…

احمدی‌پور: ترجیح می‌دهم در متن باشم، اهل حاشیه رفتن نیستم