احتمال تحویل ۶ فروند هواپیمای ای تی آر تا ۳ ماه آینده

احتمال تحویل ۶ فروند هواپیمای ای تی آر تا ۳ ماه آینده

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت ای تی آر از اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا، صدور مجوز موردی برای تحویل ۶ فروند ای تی آر ۷۲-۶۰۰ به ایران را تا پایان ضرب الاجل ترامپ درخواست کرده است.
مهر:…

احتمال تحویل ۶ فروند هواپیمای ای تی آر تا ۳ ماه آینده

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت ای تی آر از اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا، صدور مجوز موردی برای تحویل ۶ فروند ای تی آر ۷۲-۶۰۰ به ایران را تا پایان ضرب الاجل ترامپ درخواست کرده است.
مهر:…

احتمال تحویل ۶ فروند هواپیمای ای تی آر تا ۳ ماه آینده