احتمال بروز سیلاب در ۸ استان کشور

احتمال بروز سیلاب در ۸ استان کشور

سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیه‌ای از احتمال بروز سیلاب در برخی نواحی هشت استان کشور خبر داد.
تسنیم: سازمان هواشناسی در اطلاعیه شماره 35 خود از وقوع بارش باران در نقاط مختلف کشور طی دو روز آتی خبرداد.

احتمال بروز سیلاب در ۸ استان کشور

سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیه‌ای از احتمال بروز سیلاب در برخی نواحی هشت استان کشور خبر داد.
تسنیم: سازمان هواشناسی در اطلاعیه شماره 35 خود از وقوع بارش باران در نقاط مختلف کشور طی دو روز آتی خبرداد.

احتمال بروز سیلاب در ۸ استان کشور