اجرای بخشنامه‌های دستوری نرخ اجاره را کاهش نمی‌دهد/ مهاجرت مستأجران به حاشیه‌ شهرها

اجرای بخشنامه‌های دستوری نرخ اجاره را کاهش نمی‌دهد/ مهاجرت مستأجران به حاشیه‌ شهرها

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: بخش نامه‌ها و ابلاغیه‌های دستوری تنها در کوتاه مدت برای بازار اجاره پاسخگوست.
باشگاه خبرنگاران جوان: حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان…

اجرای بخشنامه‌های دستوری نرخ اجاره را کاهش نمی‌دهد/ مهاجرت مستأجران به حاشیه‌ شهرها

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: بخش نامه‌ها و ابلاغیه‌های دستوری تنها در کوتاه مدت برای بازار اجاره پاسخگوست.
باشگاه خبرنگاران جوان: حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان…

اجرای بخشنامه‌های دستوری نرخ اجاره را کاهش نمی‌دهد/ مهاجرت مستأجران به حاشیه‌ شهرها