اجاره آپارتمان درگاندی چقدر هزینه دارد؟

اجاره آپارتمان درگاندی چقدر هزینه دارد؟

یک دستگاه آپارتمان ۱۳۴ متری واقع در گاندی کوچه ۲۱ با مبلغ ۴۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره، معامله می‌شود.
 باشگاه خبرنگاران جوان: لیست آپارتمان‌های موجود جهت رهن و اجاره در خیابان گاندی به شرح زیر است:

اجاره آپارتمان درگاندی چقدر هزینه دارد؟

یک دستگاه آپارتمان ۱۳۴ متری واقع در گاندی کوچه ۲۱ با مبلغ ۴۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره، معامله می‌شود.
 باشگاه خبرنگاران جوان: لیست آپارتمان‌های موجود جهت رهن و اجاره در خیابان گاندی به شرح زیر است:

اجاره آپارتمان درگاندی چقدر هزینه دارد؟