اتفاق روز: مذاکرات مخفیانه استقلال دور از چشم رسانه‌ها

اتفاق روز: مذاکرات مخفیانه استقلال دور از چشم رسانه‌ها

منصوریان به جمع‌بندی نهایی در مورد خرید مدافع مورد نظر خود رسید و به زودی از آن رونمایی می‌کند.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از آی اسپورت- محمد دانشگر مدافع میانی نفت تهران که با وجود سن…

اتفاق روز: مذاکرات مخفیانه استقلال دور از چشم رسانه‌ها

منصوریان به جمع‌بندی نهایی در مورد خرید مدافع مورد نظر خود رسید و به زودی از آن رونمایی می‌کند.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از آی اسپورت- محمد دانشگر مدافع میانی نفت تهران که با وجود سن…

اتفاق روز: مذاکرات مخفیانه استقلال دور از چشم رسانه‌ها

دانلود فیلم جدید