اتفاق روز: توافق نهایی با امیری و منتظری در تمرین تیم ملی

اتفاق روز: توافق نهایی با امیری و منتظری در تمرین تیم ملی

علیرضا منصوریان امروز به واسطه دوستی با کی‌روش، سر تمرین تیم ملی رفت و گفته می‌شود توافق نهایی با امیری و منتظری را انجام داده است.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از آی اسپورت،یک روز پس از…

اتفاق روز: توافق نهایی با امیری و منتظری در تمرین تیم ملی

علیرضا منصوریان امروز به واسطه دوستی با کی‌روش، سر تمرین تیم ملی رفت و گفته می‌شود توافق نهایی با امیری و منتظری را انجام داده است.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از آی اسپورت،یک روز پس از…

اتفاق روز: توافق نهایی با امیری و منتظری در تمرین تیم ملی

روزنامه قانون