اتفاقی فوق العاده برای محبوب ترین بازیکن این روزهای پرسپولیس ؛ ماندگار شدی !

اتفاقی فوق العاده برای محبوب ترین بازیکن این روزهای پرسپولیس ؛ ماندگار شدی !

علیرضا بیرانوند در تهران، ۳‌مهار عالی انجام داد که یکی از یکی بهتر بود. شیرجه زمینی آغاز بازی، پرش عابدزاده‌ای اواخر نیمه اول و بالاخره شاهنشاه سیوها یعنی دفع ضربه سر ژاوی.

آی اسپورت:پیش از بازی رفت پرسپولیس با السد برای علیرضا بیرانوند نوشتیم که او با وجود همه ارزش‌هایش، هنوز یک روز خاص و یک بازی ماندگار را در پرسپولیس به نام خودش ثبت نکرده است. یعنی هیچ مسابقه‌ای نبوده که به اسم بیرو یادگار بماند. او اما انگار حساس‌ترین بازی ممکن را برای ثبت این روز تاریخی انتخاب کرده بود؛ نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا و نبرد با تیم پر از فوق‌ستاره السد قطر. بیرانوند انصافا در این دو بازی عالی بود. او در مسابقه رفت ،۲شیرجه زمینی داشت که به پیروزی سرخپوشان کمک کرد، اما اوج کارش در بازی برگشت بود. بیرو در تهران، ۳‌مهار عالی انجام داد که یکی از یکی بهتر بود. شیرجه زمینی آغاز بازی، پرش عابدزاده‌ای اواخر نیمه اول و بالاخره شاهنشاه سیوها یعنی دفع ضربه سر ژاوی. حالا تا ابد بازی با السد با نام بیرانوند بایگانی خواهد شد.

The post appeared first on .

اتفاقی فوق العاده برای محبوب ترین بازیکن این روزهای پرسپولیس ؛ ماندگار شدی !

علیرضا بیرانوند در تهران، ۳‌مهار عالی انجام داد که یکی از یکی بهتر بود. شیرجه زمینی آغاز بازی، پرش عابدزاده‌ای اواخر نیمه اول و بالاخره شاهنشاه سیوها یعنی دفع ضربه سر ژاوی.

آی اسپورت:پیش از بازی رفت پرسپولیس با السد برای علیرضا بیرانوند نوشتیم که او با وجود همه ارزش‌هایش، هنوز یک روز خاص و یک بازی ماندگار را در پرسپولیس به نام خودش ثبت نکرده است. یعنی هیچ مسابقه‌ای نبوده که به اسم بیرو یادگار بماند. او اما انگار حساس‌ترین بازی ممکن را برای ثبت این روز تاریخی انتخاب کرده بود؛ نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا و نبرد با تیم پر از فوق‌ستاره السد قطر. بیرانوند انصافا در این دو بازی عالی بود. او در مسابقه رفت ،۲شیرجه زمینی داشت که به پیروزی سرخپوشان کمک کرد، اما اوج کارش در بازی برگشت بود. بیرو در تهران، ۳‌مهار عالی انجام داد که یکی از یکی بهتر بود. شیرجه زمینی آغاز بازی، پرش عابدزاده‌ای اواخر نیمه اول و بالاخره شاهنشاه سیوها یعنی دفع ضربه سر ژاوی. حالا تا ابد بازی با السد با نام بیرانوند بایگانی خواهد شد.

The post appeared first on .

اتفاقی فوق العاده برای محبوب ترین بازیکن این روزهای پرسپولیس ؛ ماندگار شدی !